A qui ens hem de dirigir per saber a qui pertany un arbre ubicat sobre la línea que separa dues propietats?

20-02-2015Meneame

A qui ens hem de dirigir per saber a qui pertany un arbre ubicat sobre la línea que separa dues propietats?

La determinació dels llindars entre les finques, que poden fer els propietaris de mutu acord o judicialment si no arriben a un acord, normalment es fa amb un tècnic que aixequi un plànol topogràfic, posant fites o senyals sobre el terreny en el seu cas. Si l’arbre està just a sobre de la línia de separació es podria considerar com a mitger.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS