Tinc de contractar un tècnic per revisar el cadastre?

27-02-2015Meneame

En la última revisión catastral aparecen mas m2 edificados de los reales y me indican que debo justificarlo mediante informe de un técnico cualificado que tendré que pagar de mi bolsillo. Si en su día el catastro contrató los servicios de una empresa que fue la que dio los m2 que ahora me indican y son erróneos , tengo yo que contratar a un técnico para defenderme ? Gracias.

Les dades del cadastre no sempre estan actualitzades, per la qual cosa periòdicament les Gerències Territorials realitzen revisions de dades. Pel que indica, en el seu cas li atribueixen un excés de construcció, que vostè entén que no és real. Donat que per la Llei del Cadastre Immobiliari, les dades que hi figuren tenen una presumpció de legalitat, l’única manera de destruir aquesta presumpció és acreditant, per mitjà de tècnic, que les dades cadastrals són errònies. Val a dir que les dades de superfície que poden figurar en l’escriptura pública de venda es consideren com a declaracions que no tenen suficient valor probatori a aquests efectes, d’aquí que es demani un informe tècnic. Nosaltres els podem ajudar en aquesta tasca doncs hi estem acostumats i preparem l’expedient de modificació cadastral, si volen es poden posar amb contacte amb nosaltres al 972218200.


Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS