- És cert que si robes per una quantia no superior a 400 € no pots entrar a la presó?

06-03-2015Meneame

- És cert que si robes per una quantia no superior a 400 € no pots entrar a la presó?

En Dret Penal, la quantia de 400 € és la que es té en compte per tal de determinar si un fe és constitutiu de delicte (pot comportar pena de presó) o falta (sol comportar pena de multa). Tot i això, l’art. 623 CP preveu que en el casos de reiteració de la falta de furt per quantia inferior a 400 € es pot posar la pena de localització permanent.

Pau VILA RUTLLANT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS