mi hijo desearia reduir el horario laboral puede alegar que tiene una madre de 77 años pero no vive con el.

17-03-2015Meneame

mi hijo desearia reduir el horario laboral puede alegar que tiene una madre de 77 años pero no vive con el.
Els qui precisin encarregar-se de la cura directa d'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix, i que no exerceixi activitat retribuïda tenen dret a una reducció de la jornada de treball diària , amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada d'aquella. Lògicament, l'empresa li pot sol·licitar acreditar que realment la seva mare es troba en aquesta situació, independentment que convisquin o no al no ser un requisit exigible per sol·licitar la reducció de jornada.
Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS