El pare ha mort. Per canvi de nom de la casa, quan s´ha de pagar de plusvàlua? La mare continua vivint a la casa.

17-03-2015Meneame

El pare a mort. Per canvi de nom de la casa, quan s´ha de pagar de plusvalua? La mare continua vivint a la casa.
En cas d’adquisició d’una casa per herència, l’adquirent (hereu o legatari) ha d’abonar l’impost d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, l’anomenada plusvàlua. L’import a pagar dependrà de cada municipi, que en les seves ordenances fiscals i dintre dels límits previstos en la llei, determina els tipus aplicables. Per aquest motiu, li aconsellem que consulti al seu Ajuntament sobre quin serà l’import a pagar.
Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS