Pot el metge de família negar-me el meu historial?

19-03-2015Meneame

Hola bon dia, tengo alguna posibilidad de que un tribunal me conceda prestación de minusvalía por no poder ejercer mi profesión al cien por cien? Debido a varias patologías entre ellas (fibromialgia, fatiga crónica, artrosis cervical degenerativa etc...) y varias intervenciones quirúrgicas que han mermado bastante mi salud... hace un año tuve que dejar mi trabajo, tengo 57 años y soy mujer. Mi médico de cabecera no está por la labor y me dice que no hace falte que haga ningún tramite por no me van a conceder ningún tipo de ayuda. Puede mi médico negarse a facilitarme todo mi historial y ayudarme en esta causa. Les agradecería mucho su respuesta. Muchas gracias.

És difícil donar-li una resposta concreta a través d'aquest mitjà, atès que caldria valorar tot el seu historial mèdic i posar-ho en relació amb la seva professió habitual per saber si pot optar o no a una incapacitat permanent. Ara bé, dit això haig d'indicar-li que del procés d'incapacitat no s'ocupa el metge de família, el qual només ha d'expedir la baixa mèdica i les altes corresponents i, per descomptat, tampoc, dit sigui amb els màxims respectes cap als metges de família, és l'especialista que ha de valorar les lesions per determinar si aquestes poden ser invalidants per a la seva professió habitual atès que d'això s'encarreguen els perits mèdics o mèdics forenses, si bé és el màxim coneixedor del seu historial mèdic i pot orientar-li.

Respecte a l'historial mèdic, dir-li que, per llei, el pacient té dret a accedir a la documentació de la història clínica i a obtenir còpia de les dades que figuren en ella, per tant el seu metge està obligat a lliurar-li una còpia del mateix.

Finalment, indicar-li que atès que es tracta d'un tema una mica complex li convido a que es posi en contacte amb aquest despatx per poder assessorar-la i orientar-la en aquesta qüestió, valorant la viabilitat d'iniciar un procediment per al reconeixement d'una incapacitat permanent.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS