Puc acomiadar un treballador per baixes intermitents?

19-03-2015Meneame

Hola, tinc una empresa que soms un treballador i jo, aquet treballador fa 24 anys que esta treballan en mi,pero en cuestio de 2 anys esta agafan la baixa cada mes dues vegades minim,la meva pregunta es, puc despedir-lo sense indeminitzacio,i si es axi quan .Justifican que en fa axo tinc que indeminitzal per força i sino com ho puc fer ?moltes gracies.

Si les baixes estan expedides pel Servei Públic de Salut, són absències totalment justificades i, per tant, no pot acomiadar-ho, com vostè diu, sense indemnització. Ara bé, podria realitzar un acomiadament per causes objectives quan el treballador té un determinat nivell de faltes d'assistència intermitents, encara que siguin justificades, acomiadament que porta aparellat el pagament d'una indemnització de 20 dies de salari per any treballat amb el màxim de 12 mensualitats.

Per al còmput de les faltes individuals del treballador acomiadat objectivament cal tenir en compte les següents qüestions:

1. Les faltes d'assistència han de ser necessàriament intermitents, sent irrellevant a aquests efectes el seu caràcter justificat.
2. Aquestes mancades han d'aconseguir alternativament els següents llindars:

a) Ben el 20% de les jornades hàbils en 2 mesos consecutius. Exigint-se que el total de faltes d'assistència en els 12 mesos anteriors abast el 5% de les jornades hàbils.
b) Ben el 25% de tals jornades en 4 mesos discontinus, dins d'un període de 12 mesos.

3. S'exclou del còmput de les següents faltes d'assistència, bé perquè es refereixen a exercici legítim d'un dret o bé perquè es deriven de situacions especialment protegides:

a) Les degudes a vaga legal pel temps de durada de la mateixa.
b) El temps destinat a l'exercici d'activitats de representació legal dels treballadors.
c) Les degudes a l'accident de treball.
d) Les degudes a la maternitat; el risc durant l'embaràs, risc durant la lactància i paternitat; així com les malalties causades per l'embaràs, part o lactància.
i) Les llicències i vacances.
f) Les baixes per malaltia comuna o accident no laboral quan siguin acordades pels serveis mèdics oficials i tinguin una durada de més de 20 dies consecutius. De manera que perquè siguin computables hauria d'haver-hi més d'una baixa mèdica per períodes inferiors a 20 dies amb l’intermitència esmentada prèviament
g) Es prohibeix computar específicament les absències que obeeixin a un tractament mèdic de càncer o malaltia greu, en aquest cas sense establir límits temporals de durada de la baixa per a la seva exclusió.
h) Tampoc es computen les absències dels treballadors motivades per la seva situació física o psicològica derivada de la violència de gènere, acreditades pels serveis socials d'atenció o els serveis de salut.
En tot cas, sempre s'ha de consultar el conveni col·lectiu aplicable, doncs poden excloure del còmput altre tipus de faltes.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS