Si reps una herència, quin tant per cent s´ha de pagar a hisenda?

27-03-2015Meneame

SI REBS UNA HERECIA, QUIN TANT PER CENT PAGUES A HICENDA.
La determinació del que s’ha de pagar en virtut de l’Impost de Successions està en funció del valor patrimonial del que s’hereta, del grau de parentiu amb el difunt i el patrimoni preexistent de l’afavorit, tenint en compte també la possible aplicació de bonificacions.
Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS