Què pot passar si al Registre de la Propietat no hi deixo constància conforme la hipoteca ja està completament pagada?

09-04-2015Meneame

Què pot passar si al Registre de la Propietat no hi deixo constància conforme la hipoteca ja està completament pagada? No vull vendre el pis ni canviar-lo de nom, però imagino que és millor deixar-ho arreglat per si de cas (mort, per exemple). O no cal?

La finalitat del Registre de la Propietat és donar publicitat a tercers dels drets existents sobre una finca. En el cas que la hipoteca estigui administrativament cancel·lada i no s’hagi inscrit en el Registre, no es dóna publicitat als tercers del fet que la hipoteca en la realitat ja no grava la finca. Això pot tenir importància en el supòsit que volgués demanar altre préstec hipotecari, o en cas de venda, però en tot cas seria fàcil acreditar la cancel·lació.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS