La meva empresa ha estat absorbida per la matriu de la mateixa, que tenia el 100%. Em mantindran les condicions laborals?

07-05-2015Meneame

La meva empresa ha estat absorbida per la matriu de la mateixa, que tenia el 100% de la mateixa. Em mantindran les condicions laborals?

Segons l’article 44.1 de l’Estatut dels Treballadors, el canvi de titularitat d’una empresa no extingirà per si mateix la relació laboral dels treballadors, ni modificarà en cap mesura els drets i obligacions laborals i de la Seguretat Social dels treballadors. És a dir, en el seu cas, la nova titular de la seva empresa estarà obligada a respectar els contractes laborals de l’empresa absorbida i mantenir les mateixes condicions laborals i de Seguretat Social que vostè tenia abans de produir-se l’absorció de l’empresa matriu.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS