Es pot denunciar els polítics per incomplir promeses electorals?

14-05-2015Meneame

Se pueden denunciar a los políticos por incumplimiento de sus promesas electorales?

Aquesta pregunta fou resolta per la Secc. 8ª de l’Audiència Provincial de Madrid, la qual va dictar una Interlocutòria, concretament la núm. 272/2011 d’1 de desembre, per la què es confirmava la Interlocutòria dictada pel Jutjat de 1ª Instància núm. 77 de Madrid, confirmant d’aquesta manera que no es pot demandar als polítics per incompliment del seu programa electoral, ja que, les promeses que es fan en campanya, no són un contracte en què les parts quedin obligades. D’aquesta manera s´inadmitia a tràmit la demanda que es va presentar contra un grup polític per, suposadament, incomplir amb el seu programa electoral.

De l’esmentada resolució, en fou ponent el Magistrat Ilm. Sr. Jesús Gavilán López, i posa de manifest entre d’altres qüestions “la notòria errònia invocació del caràcter contractual de les promeses contractuals”, que no existeix “matèria justiciable” sobre la que hom es pot pronunciar, ja que les promeses electorals i el seu compliment formen part l’acció política i que “la possibilitat de control jurisdiccional de l’acció política suposaria una greu politització de la justícia i, especialment la invasió d’un poder per un altre que vulneraria la separació de poders.”

La resolució conclou dient que l’acord o el desacord amb les accions o omissions dels polítics envers els ciutadans són les que determinen que els primers acabin essent elegits o no en el moment en què fem ús del nostre dret de sufragi.
Pau VILA RUTLLANT Advocat
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS