Puc ser assalariat i autònom al mateix temps?

07-05-2015Meneame

Es perfectament possible si treballa per una empresa per compte aliena i després té desenvolupa una professió o activitat per compte pròpia. A aquesta situació se denomina pluriactivitat. Es considera pluriactivitat la situació del treballador per compte propi i/o aliena, les activitats iguals de la qual o diferents però exercitades simultàniament, i en diferents condicions, donin lloc a la seva alta obligatòria en dues o més règims diferents del Sistema de la Seguretat Sòcial.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS