Quines consequències legals pot tenir ser president de la comunitat de veïns?

21-05-2015Meneame

Quines consequències legals pot tenir ser president de la comunitat de veïns? Si hi ha cap problema de responsabilitat civil, seria responsable el president? Si es fereix un treballador i no està assegurat, hauria de respondre el president?

El president respon personalment dels danys i perjudicis que l’omissió dels seus deures o l’extralimitació en les seves funcions ocasioni a la comunitat, a un dels comuners o a un tercer.

Joan BLANCO GINÉS
Advocat.
PRAT SÀBAT ADVOCATS.