Encara s´han de pagar els rescats de muntanya?

18-06-2015Meneame

Encara s'han de pagar els rescats de muntanya?

A Catalunya està en vigor la taxa per la prestació de serveis de salvament. Ara bé, aquesta només s’aplica quan el salvament tingui lloc en zones assenyalades com a perilloses, o quan les persones rescatades no duen l'equipament adequat a l'activitat, o quan la persona que sol·licita el servei ho fa sense motius objectivament justificats

Joan BLANCO GINÉS
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS