Amb quan de temps he d´avisar al meu llogater a l´hora de deixar un pis de lloguer?

24-09-2015Meneame

Amb quan de temps he d´avisar al meu llogater a l´hora de deixar un pis de lloguer?

Per respondre amb exactitud la seva pregunta es tindrien que conèixer els termes del contracte que va subscriure amb la propietat. Amb caràcter general, indicar que la llei permet a l’arrendatari desistir del contracte d’arrendament, una vegada transcorreguts sis mesos, sempre que ho comuniqui a l’arrendador amb una antelació mínima de trenta dies.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS