He rebut una herència en que tinc la pitjor part i els meus germans per compensar-me en volen fer donació de una cantitat de diners. Aure que pagar alguna cantitat per aixó o aurean de pagar ells?

04-09-2015Meneame

He rebut una herència en que tinc la pitjor part i els meus germans per compensar-me en volen fer donació de una cantitat de diners. Aure que pagar alguna cantitat per aixó o aurean de pagar ells?
Tenint en compte que desconeixem els termes concrets de l’herència a que fa referència i la compensació que li volen donar, li informem que tota donació està subjecta a l’Impost de Successions i Donacions, estant obligat al seu pagament el donatari, és a dir, la persona que rep la donació.
Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat