Quins són els tràmits legals que s´han de fer quan neix un nen?

17-09-2015Meneame

Quins són els tràmits legals que s'han de fer quan neix un nen?

El primer tràmit i més important, és la inscripció del nadó en el Registre Civil del lloc de naixement o en el del domicili dels pares, si no és el mateix. La inscripció és obligatòria i ha de realitzar-se entre les 24 hores i els 8 dies següents al part, llevat de supòsit de força major que hi ha 30 dies.

El segon tràmit seria sol·licitar l'assistència sanitària per al nadó, per al que ha d’anar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Finalment, hauran de sol·licitar-se les prestacions corresponents als pares (en cas de tenir dret a elles), és a dir, la maternitat i paternitat que tramitaran igualment a l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS