En que consisteixen les mediacions? Són més barates que un judici? Qui ho exerceix això?

01-10-2015Meneame

En que consisteixen les mediacions? Són més barates que un judici? Qui ho  exerceix això?
La mediació és un mètode per solucionar problemes dins de l'àmbit familiar , atès que evita el litigi , satisfà les necessitats de les parts i reforça la cooperació i el consens.

La mediació familiar és un mètode per a la gestió de conflictes , que inclou un tercer neutral , la persona mediadora , amb la funció d'ajudar a que les parts involucrades en un conflicte en l'àmbit familiar , puguin negociar des de la col·laboració , la voluntarietat , la flexibilitat , la participació i l'avinença i poder així aconseguir una resolució del mateix satisfactòria per als interessos de totes les parts . Un procediment judicial contenciós l’acaba resolent un Jutge que amb la documentació aportada per les parts i la celebració de la vista decideix els extrems de conflicte que ell creu més adients. Els costos d’un procediment de mediació i judicial son diferents doncs en un hi ha un mediador i en l’alte hi ha els costos del procurador, advocat i en el cas de perits els perits corresponents, per tant sol ser més costos.
Josep PRAT RIURÓ
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS