Em poden fer fora de la meva casa, la qual han heretat els meus germans?

16-10-2015Meneame

Els germans hem heretat la casa, en la qual visc i hi estic empadronat des de fa deu anys. La resta de germans poden vendre la casa i fer-me´n fora?

En el seu cas s’ha establert una comunitat sobre aquesta casa. La llei catalana estableix que cada cotitular de la comunitat pot fer-ne ús de manera que no perjudiqui els interessos de la comunitat ni els dels altres cotitulars, als quals no pot impedir-ne que facin ús. A més, cada cotitular pot demanar en qualsevol moment la divisió de la cosa comuna, adjudicant-la a un pagant la part corresponent als altres o venent-la a un tercer. Si no s’arriba a un acord entre els cotitulars, s’hauria de demanar judicialment.

Miquel GARCIAS MIQUEL
PRAT SÀBAT ADVOCATS
Advocat