El meu gos n té assegurança. És recomanable fer-li? On ho faig? Què passa si mossega a un altre gos i li fa mal?

01-10-2015Meneame

El meu gos n té assegurança. És recomanable fer-li? On ho faig? Què passa si mossega a un altre gos i li fa mal?
És molt recomanable i respecte destermenades races de gossos considerades potencialment perilloses és obligatori.
Ha de tenir present que vostè com a propietari respon dels danys i perjudicis que el gos pugui ocasionar, excepte en supòsits de força major o de culpa exclusiva del que l’hagi patit. Per aquest motiu resulta aconsellable contractar una assegurança que cobreixi aquests eventuals riscos encara que no sigui obligatori.

Joan BLANCO GINÉS
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS