Quan estic de baixa per maternitat i l´empresa ha de contractar una persona nova, quant els hi costa?

08-10-2015Meneame

Vull dir, han de pagar la meva seguretat social o nòmina i la de la nova persona?

Respecte a la prestació de maternitat, aquesta és pagada per la Seguretat Social directament, encara que l'empresa ha de continuar cotitzant per la treballadora durant tot el període, ingressant les cotitzacions al seu càrrec (no les de la treballadora que són ingressades per la Seguretat Social). Si contracta un altre treballador -que haurà d'ésser desocupat- per suplir aquesta baixa, mitjançant un contracte d'interinitat, l'empresa lògicament haurà de pagar-li el seu salari però gaudeix d'una bonificació del 100% sobre les quotes empresarials del treballador substituït.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS