El meu germà ,casat i vivint al Aragó, va morir sense fills fent testament a favor de la dona . La meva mare te dret alguna mena de legitima .Gracies .

27-11-2015Meneame

El meu germà ,casat i vivint al Aragó, va morir sense fills fent testament a favor de la dona . La meva mare te dret alguna mena de legitima .Gracies .

En aquest supòsit s’ha d’aplicar el dret civil d’Aragó, que és el que regeix la successió del seu germà. El dret aragonès només contempla la llegítima a favor dels descendents, per la qual cosa la seva mare no tindria dret a llegítima.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS