On es registra el nom d´un establiment?

19-11-2015Meneame

On es registra el nom d’un establiment (bar)

D’acord amb l’article 11 de la Ley 17/2001 de 7 de desembre de Marcas, la sol·licitud de registre de marca es presentarà en l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma a on el sol·licitant (si és aquest el cas: vostè mateix/a) tingui el domicili o un establiment industrial o comercial.
Partint de la premissa que el Bar en qüestió es troba a Catalunya; l’òrgan competent per a presentar la Sol·licitud de Registre de Marques és: l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE).

Anna GARRIGA MORTENSEN
Graduada en Dret
PRAT SÀBAT ADVOCATS