Quin termini tenen per fer-me fora de la casa que tinc llogada?

19-11-2015Meneame

Una cosina me a. Llogat la casa sense contracte de tu a tu li pago a mesura k puc ja k es al acord k em arribat ellA se esta separant i ma dit k en menys de dos mesos me vol fora o pot fer si timc fills i de moment. O tinc cap casa mes.

D’acord amb l’article 9.3 de la Llei d’Arrendaments Urbans, una vegada passat el primer any de durada de contracte, l’arrendador pot reclamar l’habitatge arrendat a l’arrendatari quan el necessiti per destinar-la a habitatge propi, donant un preavís de dos mesos d’antelació.

L’arrendatari estarà obligat a tornar l’habitatge en dit període si no s’arriba a un altre acord. En el cas que dintre dels tres mesos següents a haver deixat la casa no s’hagués ocupat per l’arrendador, llavors en el termini de trenta dies, l’arrendatari pot optar entre ser reintegrat en l’ús de l’habitatge per un nou període de fins a tres anys i amb indemnització de les despeses de desallotjament, o bé reclamar una indemnització d’un mes de renda per cada any que faltés perquè el lloguer originari arribés als tres anys de durada.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS