Si em demano una excedència a la feina, segueixo cotitzant? Puc treballar en una altra cosa? Puc fer-me autònom? Em compta pels triennis?

12-12-2015Meneame

Si em demano una excedència a la feina, segueixo cotitzant? Puc treballar en una altra cosa? Puc fer-me autònom? Em compta pels triennis?

D’acord amb l’article 106.2 de la Llei General de la Seguretat Social, en demanar una excedència de feina no es segueix cotitzant. L’empresa donarà de baixa al treballador a la Seguretat Social, no cobrarà els salaris i tampoc cotitzarà per aquella empresa.

En principi no hi ha problema per a un treballador en excedència voluntària treballar per a altres empreses sempre que en el contracte del treballador no hi hagi una clàusula de no competència o no concurrència que li impedeixi treballar per a competidors directes.

Respecte al còmput dels triennis, dependrà de la classe d’excedència que es demani, per exemple: en l’excedència voluntària per tenir cura d’un fill o filla, per tenir cura de familiars, per violència de gènere el període d'excedència computa a l'efecte del reconeixement de triennis, sí computa; en canvi en l’excedència voluntària pel manteniment de la convivència no computa aquesta als efectes dels triennis
.
Anna GARRIGA MORTENSEN
Graduada en Dret
PRAT SÀBAT ADVOCATS