Si no faig testament i no tinc fills, qui es queda amb la meva herència?

18-12-2015Meneame

Si no hago testamento i no tengo hijos, a quien va mi herència?

En cas de morir sense testament, s’obre la successió intestada. En dret català, en primer lloc es criden a la successió als fills. En el seu defecte, es crida al cònjuge vidu o convivent d’unió estable que sobrevisqui. En defecte dels anteriors, l’herència passa als progenitors, i si no viuen, als col·laterals (primer als germans i fills de germans, i en el seu defecte, als parents col·laterals més pròxims fins al quart grau). En defecte de totes aquestes persones, succeeix la Generalitat.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS