L´altre dia vaig tindre un judici als jutjats de girona i em van tirar fotografies. Sorpresa quan al dia següent em vaig veure als diaris locals. Tinc dret a la intimitat o a la imatge?

03-12-2015Meneame

L'altre dia vaig tindre un judici als jutjats de girona i em van tirar fotografies. Sorpresa quan al dia següent em vaig veure als diaris locals. Tinc dret a la intimitat o a la imatge?
L’article 18 de la Constitució reconeix els drets a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. Aquest drets es desenvolupen en la Llei Orgància 1/1982. En concret, l’article 2 determina que la protecció d’aquests drets es fa de conformitat amb les lleis i també pels usos socials, atenent al que la pròpia persona consideri com a esfera íntima. Per la seva part, l’article 7.5 reconeix com a intromissió il·legítima la captació, reproducció o publicació per fotografia o altre mitjà d’imatges d’una persona en llocs o moments de la seva vida privada o fora d’elles, llevat de les excepcions que la mateixa Llei contempla en el seu article 8.2. Entre aquestes es troba la informació gràfica d’un succés o esdeveniment públic quan la imatge de la persona aparegui com merament accessòria. Per altra banda, també s’ha de valorar el possible conflicte entre el dret a la imatge i els drets a la informació i a la llibertat d’expressió per determinar quin ha de prevaldre. Això fa que no es pugui donar una resposta exacta, ja que s’ha de fer una valoració de les circumstàncies del cas concret per poder valorar si la captació de la seva imatge va ser o no il·legítima.
Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS