Segons la nova llei, quan te responsabilitat penal una empresa? Puc anar a la presó per dirigir una empresa que faci coses il·legals?

12-12-2015Meneame

Segons la nova llei, quan te responsabilitat penal una empresa? Puc anar a la presó per dirigir una empresa que faci coses il·legals?
Hem de diferenciar dos temes, la responsabilitat penal dels administradors (persona fisica) i la responsabilitat penal de la societat o entitat jurídica (persona jurídica)

La responsabilitat penal d’una persona física, respon ella dels seus actes i per tant de forma directa respon penalment si ha comes un delicte i per tant se li imposarà una sanció (multa) i a vegades una pena (presó)

La responsabilitat penal d’una persona jurídica, com que no la podem posar a presó, amb la reforma del codi penal que va entrar en vigor al juliol de 2015, les empreses poden ser condemnades per la comissió de delictes per part dels seus empleats o directius, si això els produeix un benefici, encara que sigui indirecte i per tant  un jutge si creu que ha incomplert un delicte penal, (exemple: delicte mediambiental, delicte trafic organs,, ...) pot condemnar a l’empresa a la seva liquidació i per tant al que correspondria a la seva Mort, podríem dir que existeix actualment la pena de mort de les persones jurídiques!!!

El compliance penal és un pla de prevenció de delictes que neix per garantir el respecte a la normativa i l'alineació de les organitzacions amb la cultura del compliment, i és a més un requisit indispensable per acollir-se a l'exempció de responsabilitat que preveu el codi penal en cas de comissió d'un delicte en el si de la persona jurídica.

La cultura del compliment normatiu de llarga tradició en països anglosaxons com Estats Units o Austràlia, i la seva interiorització, tant per part dels governs com de les organitzacions, suposa un canvi en la manera de procedir en consonància amb valors com l'honestedat, l'ètica i la transparència per donar resposta a la demanda cada vegada més generalitzada de la societat contra la corrupció.

El model de prevenció individualitzat o compliance penal es converteix tant en una oportunitat com en una necessitat per a les empreses a els qui els és molt difícil controlar tots els factors que poden portar a la comissió delictual dins del seu àmbit.

La implementació del programa de compliment no només donarà tranquil·litat a l'organització, sinó que, per extensió, la persona jurídica que se sotmeti a un programa de prevenció de delictes és aquella que es regeix per les normes de bon govern corporatiu, les bones pràctiques i l'ètica empresarial, ajustant-se a les expectatives de la comunitat, la qual cosa, en definitiva, es converteix en un avantatge competitiu i un valor afegit enfront de clients, treballadors, proveïdors, i a la societat en general, establint les bases d'una organització exitosa i sostenible.

Quedem a la vostra disposició per qualsevol consulta o aclariment. 

Josep PRAT RIURÓ
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS