Com podem heretar entre varis germans un pis hipotecat?

30-01-2016Meneame

Un germà va comprar un pis i els meus pares van aval.lar-lo. Ara si es moren que es pot fer per el tema de l´herencia . Es te que renuciar a aquesta si es tenen càrregues. Com poderm heredar entre varis germans un pis hipotecat , hem de renunciar a herencia. Si als els pares hi viu una germana , te dret a mes part del pis.

Les obligacions de l’avalista no s’extingeixen per la seva mort, sinó que es transmeten als seus hereus, qui respondran de l’aval amb la mateixa extensió que el difunt, és a dir, amb tots els seus béns. Per evitar aquesta situació es pot acceptar l’herència a benefici d’inventari, el que fa que dels deutes del difunt respondran únicament els béns de l’herència, sense afectar als béns propis dels hereus. En relació al pis hipotecat l’obligació que tenia el difunt prestatari de tornar el diners del préstec també es transmet als hereus. En quant al tema de la convivència d’una germana amb els pares, en principi aquesta circumstància no dóna especials drets a efectes d’herència, llevat que per testament es vulgui fer un repartiment dels béns que afavoreixi a aquesta persona. En tot cas, per donar una resposta més acurada als seus dubtes li recomanem que faci una consulta professional, per la qual cosa estem a la seva disposició des del nostre despatx.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS