Els taxistes, tenen l´obligació de comunicar als clients els suplements?

30-01-2016Meneame

Los taxistas tienen una serie de suplementos que cobran, muchas veces, indiscriminadamente. Tienen la obligación de comunicarlos al cliente antes de iniciar el trayecto?

Segons la legislació catalana, els usuaris del servei de taxi tenen dret a conèixer els números i les tarifes aplicables als serveis, documents que s'hauran de col·locar en un lloc visible del vehicle. Tanmateix tenen dret a obtenir un rebut o factura en què consti el preu, origen i destinació del servei i les dades de la corresponent llicència, i que acrediti que s'ha satisfet la tarifa del servei.

Joan BLANCO GINÉS
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS.