No m´han volgut donar el llibre de reclamacions en un restaurant. Què puc fer?

22-01-2016Meneame

HE ANANT A UN RESTAURANT AQUEST nADAL, M´HAN TRACTAT FATAL, I NO M´HAN VOLGUT DONAR EL LLIBRE DE RECLAMACIONS, QUÈ PUC FER ?

Tens dret com a consumidor a presentar una denúncia al corresponent organisme competent en matèria de consum. Els organismes amb capacitat per tramitar queixes, reclamacions i denúncies són l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del teu domicili, si no n’hi ha a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor de la teva comarca; si tampoc n’hi ha a l’Agència Catalana del Consum.
Les conseqüències d’aquest incompliment tenen consideració d’infracció administrativa lleu (Llei 22/2010 Codi de Consum de Catalunya) que pot suposar una sanció administrativa d’un màxim de 3.000€.

Anna GARRIGA MORTENSEN
Graduada en Dret
PRAT SÀBAT ADVOCATS