Si tanca l´empresa i em veig dins un ERO, quins drets tinc?

06-02-2016Meneame

Si tanca l'empresa i em veig dins un ERO, quins drets tinc?

Un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) es un procediment regulat a la llei mitjançant el qual es procedeix a un acomiadament de caràcter col·lectiu. Aquest procediment implica una negociació dins la que es fixaran les condicions de com es portarà a terme aquest acomiadament, incloent el numero de afectats, el termini de els acomiadaments, les possibles mesures per pal·liar el perjudici dels mateixos (ajudes, recol·locacions, etc) i la indemnització a percebre que serà de un mínim de 20 dies de salari per any treballat amb un límit de 12 mensualitats.

Per conèixer amb més detall tot el procediment li convido a que miri la pàgina del link següent: http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/relacions_laborals_qualitat_treball/expedients_regulacio_ocupacio/procediments_acomiadament/
Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS