Si em moro sense haver fet el testament, què passa?

21-03-2016Meneame

Si me muero sin haber hecho testamento, qué pasa.

En cas que una persona mori sense haver fet testament, s’obre la successió intestada. En aquests casos la determinació de les persones que han d’heretar al difunt ho fa la Llei, per suplir la voluntat d’aquella persona.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat