Si em van pagar uns 2.000 euros per un vehicle malmès en una inundació, ho haig de reflectir a la declaració de la renda?

18-04-2016Meneame

Bon dia, Voldria preguntar per la declaració de la renda? Si l´ant passat el " fondo de compensacion de seguros" em van pagar uns 2000 euros pel vehicle malmés per la inundacio d´un parking. Això s´ha de reflectir en algun lloc de la declaració de la renda? Com s´ha de fer? Gràcies.

L’article 37.1.g) de la Llei de l’IRPF estableix que a efectes de l’impost es considera com a guany o pèrdua patrimonial, en el cas d’indemnitzacions d’assegurances, la diferència entre l’import de la indemnització i la part proporcional del valor d’adquisició del bé que ha patit el dany. Només s’ha de declarar en el supòsit quan hagi un augment de valor del patrimoni del contribuent. Es consideraria que només s’ha de declarar quan el valor de la indemnització supera el valor de la reparació, i tan sols per aquest excés

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advoca
PRAT SÀBAT ADVOCATS