Hi ha un veí que es pixa a l´escala. Si l´enganxo, el puc denunciar?

08-04-2016Meneame

en mi escalera hay un vecino que se mea en la escalera , estamos haciendo guardia para cogerlo infraganti , si lo pillamos que le podemos denunciar y a quien a los mossos´.

En el cas que planteja, el president de la comunitat hauria de requerir fefaentment al veí incívic a fi que deixi de realitzar l’activitat prohibida, molesta i insalubre. Si la persona requerida persistís en la seva activitat, la junta de propietaris podria presentar demanda judicial contra ella sol·licitant que cessi en la seva conducta, tot reclamant una indemnització pels danys i perjudicis patits.

Joan BLANCO GINÉS
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS.