Si cobro la no contributiva i no hem puc permetre un pis, puc anar a viure amb un familiar sense perdre-la?

06-05-2016Meneame

Si cobro la no contributiva i no hem puc permetre un pis, puc amar a viure amb un familiar sense perder-la, ni ells els seus ajuts?

La llei estableix determinades causes d´extinció entre les diverses modalitats de pensions no contributives. Una d´aquestes causes és la millora de la situació econòmica del causant. En el cas que vostè vagi a viure amb altres persones passarà a formar una unitat econòmica i, en conseqüència, s´haurà de calcular la suma de les rentes o ingressos computables dels integrants d´aquesta unitat econòmica per saber si pots continuar tenint dret a la pensió no contributiva o no.

Xavier Casabó Rabassedas
Graduat en Dret
PRAT SÀBAT ADVOCATS