Sí em caso i tinc hipoteca, quins drets adquireix la meva dona sobre la vivenda? Viurem al pis que es de la meva propietat I tinc hipotecas. Gracies.

31-05-2016Meneame

La propietat no canviarà i l’obligat al pagament de la hipoteca tampoc doncs vostè n’és el titular. Que passa però si tenen fills i amb el temps i es separessin i una possible Sentència l’obligues a deixar pels fills l’ús de la vivenda i s’atribuís la guarda a la mare, doncs que vostè continuaria sent el titular, l’obligat al pagament de la Hipoteca i no la podrà utilitzar. Un altre cas que podria passar, si ella no treballés o hagués treballat per vostè, haguessin passat molts anys junts i s’acabessin separant o divorciant, un dret que podria adquirir ella seria el de que se li atribuís el domicili com a compensació per desequilibri econòmic.
Josep PRAT RIURÓ
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS