Tindré herència del meu pare? No tinc relació amb la meva mare.

31-05-2016Meneame

Recentment ha traspasat el Pare, casat amb la mare, penso que amb separacio de bens, fins hon jo se no soc al testament i amb la mare no hi ha relacio, ting dret a solicitar la "legitima" de la part del pare o haig d´esperar a que falti la mare.?, Gracies.
Vostè tindria dret a la llegítima del seu pare, sempre que no hagi estat privat de la mateixa en el testament, i podria reclamar-la sense necessitat d’esperar a que mori la seva mare. Amb una còpia del certificat de defunció, pot demanar del Ministerio de Justicia un certificat d’últimes voluntats, a on apareixerà l’últim testament atorgat pel seu pare, i davant de quin Notari ho va fer. Llavors podrà demanar a aquell Notari còpia del testament, i saber el contingut exacte de les últimes voluntats del seu difunt pare.
Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS