En una empresa semiprivada es legal que et facin firmar conforme has estat absent per anar al metge i aportar el justificant mèdic i descomptar-ho de la nòmina?

27-07-2016Meneame

Bona tarda , En una empresa semiprivada es legal que et facin firmar conforme has estat absent per anar al metge i aportar el justificant mèdic i descomptar-ho de la nòmina?

Les absències al treball han de justificar-se i, en tant que sigui possible, preavisar-se. A partir d'aquí, s'ha de tenir en compte que no tots els permisos per absentar-se són retribuïts, ja que de vegades l'empresa pot concedir el permís al treballador perquè s'absenti del seu lloc de treball però si el permís no és retribuït de conformitat amb el Conveni col·lectiu podrà descomptar-se com a absentisme a la corresponent nòmina mensual en proporció al temps d'absència.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS