Què es necessita per a formar una propietat de comunitaris?

18-07-2016Meneame

Que es necesita para formar una comunitat de propietaris?

Poden establir el règim de propietat horitzontal els propietaris de l’immoble, atorgant una escriptura pública amb els requisits que preveu el Codi Civil de Catalunya, relatiu a descripció de l’immoble i dels elements privatius, quota de participació, plànol de l’immoble i estatuts, si n’hi ha, que s’haurà d’inscriure en el Registre de la Propietat.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS