Pot obligar una empresa al treballador a posar els cèntims de la seva butxaca en cas d´error del treballador?

27-07-2016Meneame

Pot obligar una empresa al treballador a posar els cèntims de la seva butxaca en cas d´error del treballador? No es cobra cap plus de quebranto de moneda Gracies.

Amb caràcter general no procedeix que el treballador indemnitzi a l'empresari per les conseqüències derivades de la seva activitat prestada, només quan està establert per el Conveni Col·lectiu és factible admetre que la quantitat per la que estigui pot ser rescabalat en aquests casos es correspon amb la que les parts en conveni quantifiquen com a menyscapte de diners.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS