Quan es pot denunciar un Ajuntament per no fer cas als requeriments de controlar el so d´uns veïns que molesten molt?

18-07-2016Meneame

Quan es pot denunciar un Ajuntament per no fer cas als requeriments de controlar el so d’uns veïns que molesten molt?

Es pot denunciar a l’Ajuntament per no fer cas als requeriments en via contenciosa administrativa degut a la inactivitat d’aquest o per silenci administratiu. Primer hi ha d’haver una denuncia presentada a l’Ajuntament per tal que es pugui inspeccionar i comprovar el nivell del so que produeixen els veïns. Si aquesta denúncia no és atesa, pot ser per dues raons, que s’hagi desestimat per silenci administratiu passat el termini que te l’Administració per respondre, o dos, per inactivitat de l’Ajuntament que deixa de fer les seves funcions. En els dos casos es pot denunciar l’Ajuntament a través de la jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Anna ALEGRET RODEJA
PRAT SÀBAT ADVOCATS