Tenia un pis llogat i ara, al deixar-lo, la propietària vol cobrar-me pintar i netejar el pis a fons pels pròxims llogaters que vinguin

18-07-2016Meneame

Tenia un pis llogat i ara, al deixar-lo, la propietària vol cobrar-me pintar i netejar el pis a fons pels pròxims llogaters que vinguin. Voldria saber si això corre a càrrec meu o seu.

Per resoldre la seva pregunta, caldria saber si en el contracte que es va signar figura aquest pacte. En cas contrari, es plantejaria si es pot retenir la fiança del lloguer per destinar-la a aquestes finalitats. Segons la llei, les reparacions necessàries per mantenir el pis en condicions d’habitabilitat són a càrrec del propietari, i les petites reparacions per l’ús ordinari de l’habitatge van a càrrec de l’arrendatari. Aniran a càrrec de l’arrendatari també aquelles reparacions de danys provocats per culpa seva o de les persones que visquin amb ell, o quan els danys excedeixen del normal ús de l’habitatge. Com pot veure, el que en la teoria és fàcil, no ho és tant en la pràctica, per la dificultat de delimitar qui s’ha de fer càrrec d’aquestes reparacions. En principi, la pintura i neteja del pis sembla que entren dintre de les reparacions que tindrien que anar a càrrec de la propietat, però també s’hauria de saber l’estat en que es troba el pis desprès del lloguer. En cas de conflicte per la devolució de la fiança, es tindria que reclamar judicialment.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS