Si en una empresa no és cobra cap complement per quebranto de moneda, es normal que el treballador hagi de posar els diners que li faltin al cuadrat la caixa?

05-08-2016Meneame

Si en una empresa no és cobra cap complement per quebranto de moneda, es normal que el treballador hagi de posar els diners que li faltin al cuadrat la caixa? Si un treballador s´equivoca en alguna cosa i ho veuen els poden reclamar els diners que faltarien? De ser així si es a l´inrevés que passaria? És normal que hagin de donar els diners si s´han equivocat i han sobrat per si els reclamessin?
Amb caràcter general no procedeix que el treballador indemnitzi a l'empresari per les conseqüències derivades de la seva activitat prestada, només quan està establert per el Conveni Col·lectiu és factible admetre que la quantitat per la que estigui pot ser rescabalat en aquests casos es correspon amb la que les parts en conveni quantifiquen com a menyscapte de diners.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS