He mirat de tornar un producte que vaig comprar fóra de termini de devolució i no me l´han acceptat. quins son el mínim i el màxim legal?

26-08-2016Meneame

He mirat de tornar un producte que vaig comprar fóra de termini de devolució i no me l'han acceptat. quins son el mínim i el màxim legal?

El dret de desistir de la compra realitzada pot venir reconegut en una norma legal o tenir el seu origen en la mera voluntat de l´empresari. Sigui el seu origen legal, sigui convencional, el dret de desistiment faculta al comprador per deixar sense efecte el contracte subscrit, sense necessitat d´indicar els motius i sense cap mena de penalització, retornant el producte adquirit i recuperant el preu pagat.
En cas que el citat dret tingui el seu origen en la simple voluntat de l´empresari, haurem d´estar a les condicions que aquest hagi establert pel seu exercici. Si per contra el seu origen el trobem en una disposició legal, com pot ser en els supòsits de compravendes de consum realitzades a distància o fora de l´establiment comercial, el comprador disposarà d´un termini de 14 dies naturals per exercir-lo.

Joan BLANCO GINÉS
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS