Treballo per una empresa subcontractada per la Generalitat. Tenim contracte de 8 hores quan en realitat en treballem 12

05-08-2016Meneame

Treballo per una empresa subcontractada per la Generalitat per fer un espectacle cultural. Ens fan un contracte de 8 hores setmanals quan en realitat en treballem 12. A més, tots els assajos (que també és feina) que hem fet són hores que no cobrarem. Què puc fer? Haig de reclamar a la Inspecció de Treball? La Generalitat té alguna responsabilitat?

L'única forma de poder realitzar més hores amb un contracte parcial és firmant un acord d´hores complementaries, i si no es té aquest acord firmat estàs realitzant hores de més de manera il·legal. Per poder acreditar la realització d´aquestes hores has de saber com es computen aquestes (de manera diària, setmanal o anual), l´horari i la distribució setmanal.

Si es pot acreditar que realitzes més hores de les que s´estipulen al teu contracte, l´empresa hauria d´abonar-te les hores realment treballades. Si l´empresari tot i reclamar-li les hores no cobrades no les paga, pots reclamar a la Inspecció de Treball si pots demostrar que fas més hores de les que figuren al teu contracte.

En aquest cas la Generalitat no tindria responsabilitat al tractar-se d´una empresa amb una activitat diferent a aquella.

Anna ALEGRET RODEJA
Estudiant de grau de Dret
PRAT SÀBAT ADVOCATS