Som un grup de veïns que tenim una veïna que ens insulta. Què podem fer?

08-09-2016Meneame

Hola, tenim una veïna que no se sap el perquè a tothom que troba o passa per davant de casa seva l´insulta , dient de tot, fins i tot en veïns morenos, ha arribat a les mans, hem avisat moltes vegades els municipals ,i ens diuen que no podem presentar cap denuncia ni fer res fins que la cosa no vagi mes enllà, la meva pregunta es: es veritat que no es pot posar cap denuncia ni fer res, l´altre dia jo no vaig voler sortir de casa perquè esperava que passes per insultar-me i cridar-me, te família que treballa a l´ajuntament , amb això es pensa que pot fer i dir de tot. Si us plau estem desesperats ,diguin que podem fer davant la Justícia. Moltes gracies. Un grup de veïns.

Benvolgut grup de veïns, no es cert que no es pugui denunciar el vigent Codi Penal Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, recull la injúria en el seu article 208 i estableix que "És injúria l'acció o expressió que lesiona la dignitat d'una altra persona, menyscabant la seva fama o atemptant contra la seva pròpia estimació."

Només seran delicte les injúries que, per la seva naturalesa, es tinguin considerades greus, sense perjudici del que disposa l'apartat 4 de l'article 173 del mateix Codi Penal (més basat en la Integritat Moral) i es seguiran per un procediment penal.

Les injúries lleus han deixat de perseguir-se penalment amb l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març que va modificar el Codi Penal, fent desaparèixer les faltes d'injúries entre particulars, que era la que perseguia penalment les injúries lleus, quedant per tant fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei penal i passant a l'àmbit civil, havent de necessitar per a la seva persecució la interposició de la corresponent demanda civil al jutjat de primera instància de la localitat on es hagin comès els fets.

Si la injúria entre particulars també pot tenir la consideració de greu, sent necessari per a la seva persecució la interposició d'una querella, amb advocat i procurador en el jutjat d'instrucció del lloc on s'hagin comès els fets. Però es consideren delicte aquelles injúries que vagin adreçades a les persones a què fa referència l'apartat 2 de l'article 173 del Codi Penal, és a dir, les persones que gaudeixen d'especial protecció en l'àmbit de la violència de gènere i de la violència domèstica o persones especialment vulnerables. Aquestes injúries són només perseguibles mitjançant denúncia de la persona ofesa o del seu representant legal

Josep PRAT RIURÓ
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS