He llegit que Hisenda revisarà el cadastre del meu municipi. M´afectarà?

07-10-2016Meneame

He llegit que hisenda revisarà el cadastre del meu municipi. Què suposarà això? m’afectarà a la meva vivenda?

La revisió del valor cadastral dels terrenys i habitatges afecta directament a l'import que es paga de l'Impost sobre béns immobles (IBI), ja sigui rectificant-lo a l'alça o a la baixa. De la mateixa manera afectarà a l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) si disposa de més propietats diferents al seu habitatge habitual, així com a l'Impost sobre el Patrimoni, si fos el cas.

Josep PRAT RIURÓ
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS