Si el meu fill es troba malament, em pertoquen dies?

04-11-2016Meneame

si el meu fill es troba malament em pertoquen dies???

Encara que caldria mirar el que diu el Conveni col·lectiu que s'aplica a l'activitat de la seva empresa, com a regla general l'Estatut dels treballadors assenyala que el treballador, previ avís i justificació, podrà absentar-se del treball, amb dret a remuneració, dos dies pel naixement de fill i per la defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari, de parents fins el segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan amb aquest motiu el treballador necessiti fer un desplaçament a l'efecte, el termini serà de quatre dies.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS