La parcel.la del costat on vivim esta embargada per una entitat bancaria i les males herbes comencen a entrar a casa. Quin procediment he de iniciar per tal que vinguin a netejar-la?

28-11-2016Meneame

La parcel.la del costat on vivim esta embargada per una entitat bancaria i les males herbes comencen a entrar a casa. Quin procediment he de iniciar per tal que vinguin a netejar-la?

El propietari de la finca és el responsable dels inconvenients, molèsties i danys que la falta de manteniment d’aquella ocasioni a terceres persones.

En el seu cas, s’hauria d’esbrinar si l’entitat bancària és la propietària i, en cas que així fos, presentar un escrit a qualsevol de les seves oficines explicant la situació i requerint-la a que es faci càrrec del manteniment de la finca. Si no s’obtingués resposta, o aquesta fos negativa, podria existir la possibilitat d’acudir als tribunals.

Joan Blanco Ginés
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS